Kancelaria Adwokacka VINDIGO PIETRAK&PAŹDZIORA SP.P.

Kancelaria adwokacka VINDIGO PIETRAK&PAŹDZIORA SP.P. PIETRAK&PAŹDZIORA SP.P. świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Reprezentujemy klientów na terenie całego kraju.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etyki zawodowej. Uczciwe podejście do Klienta jest priorytetem działania Kancelarii. Szczególną uwagę przywiązujemy do informowania naszych Klientów o możliwościach i zagrożeniach podejmowanych działań oraz kosztach z nimi związanych. Jasno określamy warunki współpracy, na bieżąco informując klientów o postępach w sprawie i zachowując pełną dyskrecję.

Dowiedz się więcej

ADWOKAT - ADAM PIETRAK

Założyciel i właściciel Kancelarii Adwokackiej VINDIGO PIETRAK&PAŹDZIORA SP.P.. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego (Wycena Nieruchomości). Wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi.

Oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i karnego, w tym głównie w zakresie: antywindykacji, postępowania egzekucyjnego, windykacji, upadłości konsumenckiej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, dochodzenia roszczeń z umów „frankowych” przeciwko Bankom, polityki bezpieczeństwa RODO, ubezpieczeń gospodarczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Stop Bankowemu Bezprawiu”.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w małych i dużych firmach – obsługuje ponad 100 podmiotów. Prowadzi szkolenia z zakresu windykacji, antywindykacji, egzekucji sądowej, call center, polityki bezpieczeństwa RODO.

Dowiedz się więcej

VINDIGO - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

Oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu:

  • prawa gospodarczego i cywilnego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa administracyjnego,
  • prawa karnego,
  • prawa zamówień publicznych.

Obsługa prawna obejmuje:

  • doradztwo (porady prawne, konsultacje, analizy, negocjacje, opinie),
  • przygotowanie dokumentów (wnioski, pozwy, pisma przedprocesowe i procesowe, umowy, ugody, regulaminy),
  • reprezentację przed sądami wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej i samorządowej.

Zapewniamy profesjonalne doradztwo, zaangażowanie oraz wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Stała obsługa prawna może obejmować zarówno niektóre aspekty działalności Klienta jak też pełną obsługę wszystkich sfer aktywności firmy. Świadczenie stałej obsługi prawnej polega, w zależności od potrzeb i charakteru działalności Klienta, na tradycyjnej formie konsultacji osobistych z Klientem w jego siedzibie lub w biurze naszej Kancelarii albo udzielaniu porad prawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie.

Wszystkie sprawy prowadzone są przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych.

Prawo gospodarcze i cywilne
Obsługa kredytów frankowych
Postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne i egzekucyjne
Oddłużanie
Prawo pracy
Prawo podatkowe i administracyjne
Prawo karne
Prawo rodzinne
Sprawy dyscyplinarne
Elektroniczne postępowanie upominawcze
Prawo zamówień publicznych
Oferta dla firm

PUBLIKACJE

Getin Noble Bank S.A. - krok do upadłości!

2023-05-16 21:04:13

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku (GNB), a to oznacza, że Kredytobiorcy, k...

Jak przygotować się do rozprawy w tzw. „sprawie frankowej”

2023-05-16 21:02:15

Chociaż linia orzecznicza w tzw. „sprawach frankowych” wydaje się ustabilizowana i zapadające wyroki w znakomitej większości są dla kredytobiorców kor...

Zabezpieczenie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji

2022-12-06 13:17:08

Czy dopuszczalne jest wydawanie zabezpieczeń w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji? Zarówno w orzecznictwie sądów powszechnych...

Historia pewnego Frankowicza

2021-03-15 19:28:01

Jeden z ponad 900 tys. Frankowiczów, jakich wiele w Polsce - Pan Stefan Po 3 latach mieszkania w domu moich rodziców razem z żoną i dzieckiem zd...

aktualności

Kolejne umowy kredytu Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu NIEWAŻNE!

2023-05-16 20:58:53

Miło nam poinformować o wyroku wydanym w dniu 16 stycznia 2023 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX...
zobacz więcej

Kolejne zabezpieczenia roszczenia w sprawach przeciwko mBank S.A.!

2023-05-16 20:51:45

Miło nam poinformować, że: - Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie toczącej się pod sygn. akt I C 1265/2...
zobacz więcej

Nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Bank Polska S.A.!

2023-05-16 20:48:29

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim Wydział I Cywilny w osobie SSO Wojciecha Rychlińskiego w dniu...
zobacz więcej

Nieważność umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A.!

2023-05-16 20:47:18

Miło nam poinformować, że: Dnia 31 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Koninie w sprawie o sygn....
zobacz więcej

Kwota 943 804,00 zł zasądzona i wypłacona naszym Klientom przez Bank w związku z wygraną sprawą "frankową"!

2023-05-16 20:42:16

Z radością otrzymaliśmy potwierdzenia przelewów jakie wynikały z realizacji przez PKO BP S.A. z sied...
zobacz więcej